شرکت رویان مبتکر الکترونیک قم در سال 1393 با هدف ایجا بستری برای معرفی آنلاین مشاغل و کسب و کارها در سطح کشور با شماره ثبت 13127 نزد اداره کل صبت شرکت ها به ثبت رسید.

از ابتدای فعالیت این مجموعه اقدام به طراحی سیستم ها و سامانه هایی جهت تبلیغ کسب و کارها نمود.

واحدهای زیر مجموعه این شرکت عبارتند از:

1- واحد طراحی وب سایت

2- واحد ارسال پیامک انبوه

3- واحد تبلیغات و ارسال پیام انبوه در پیام رسان های داخلی و خارجی

4- واحد خدمات شبکه های اجتماعی

5- فروش و طراحی بانک های اطلاعاتی مشاغل